Ing. Winkler Stanislav

Poslanec

Kandidoval(a) za: NEKA
Počet hlasov: 1683
Telefón: 0905 216 675
E-mail: stanislav.winkler@gmail.com
Poslanecké kluby: Žijeme Novým Mestom

Účasť na zasadnutiach

Členstvo


Gescie

  • Brezovská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
  • Hálkova 5, 7, 9
  • Hattalova 23, 25
  • Jánoškova 2, 4, 6, 8
  • Kukučínova 52, 54
  • Pluhová 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82
  • Pri Dynamitke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
  • Riazanská 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
  • Varšavská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27