Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby - 15. zasadnutie 02.06.2016