Kontakt

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1
832 91 Bratislava

Telefón:
E-mail: podatelna@banm.sk

Web: www.banm.sk

Kontaktný formulár

Junácka 1, Bratislava, Slovensko