Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 31. zasadnutie 16.11.2021