Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 22. zasadnutie 25.02.2021

  • 25. februára 2021, 09:00 h
  • Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/94138416700?pwd=TzU1bjkvelcvb1dYdk1iUUk3M2hnZz09 Meeting ID: 941 3841 6700 Passcode: 058057
  • prostredníctvom aplikácie zoom
  • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
  • Pozvánka [42.86 kB]
  1. 8.Návrh na vrátenie správy k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 13605/4, 11 a 14 v katastrálnom území Nové Mesto

  2. 9.Návrh na odpustenie dlhu spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., IČO: 46 816 99
    PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA.

  3. 10.Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 – II. Vlna