Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 9. zasadnutie 16.12.2019

  • 16. decembra 2019, 16:00 h
  • miestnosť č. 619 na 6. poschodí
  • Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
  • Pozvánka [37.87 kB]