Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 11. zasadnutie 24.02.2020