Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby - 22. zasadnutie 21.06.2017