Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 30. zasadnutie 17.01.2022