Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 11. zasadnutie 05.12.2019

  • 5. decembra 2019, 09:00 h
  • Junácka č. 1, Bratislava
  • v zasadacej miestnosti č. 619/6. poschodie v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
  • Pozvánka [40.25 kB]