Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 19. zasadnutie 05.10.2020