Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
04.04.2023 Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) 4
21.03.2023 Miestna rada (2022 - 2026) 2 Uznesenia
15.03.2023 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) 3
14.03.2023 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) 3
14.03.2023 Komisia sociálnych vecí a bývania (2022-2026) 3
13.03.2023 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2022-2026) 1
13.03.2023 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2022-2026) 3
13.03.2023 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) 4
15.02.2023 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) 2
14.02.2023 - 17.02.2023 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2022-2026) 2
14.02.2023 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) 2
14.02.2023 Komisia sociálnych vecí a bývania (2022-2026) 2
13.02.2023 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) 3
07.02.2023 Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) 3 Uznesenia
24.01.2023 Miestna rada (2022 - 2026) 1
18.01.2023 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) 1
17.01.2023 Komisia sociálnych vecí a bývania (2022-2026) 1
17.01.2023 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) 1
16.01.2023 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) 2
16.01.2023 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2022-2026) 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »