Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
16.11.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 31
26.10.2021 Miestna rada (2018-2022) 23
21.10.2021 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 26
20.10.2021 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 27
19.10.2021 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 28
18.10.2021 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 28
18.10.2021 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 22
18.10.2021 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 23
28.09.2021 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 31 Uznesenia
23.09.2021 Miestna rada (2018-2022) 22
14.09.2021 Miestna rada (2018-2022) 21 Uznesenia
13.09.2021 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 26
09.09.2021 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 25
07.09.2021 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 27
06.09.2021 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 22
06.09.2021 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 27
06.09.2021 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 21
24.08.2021 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 24
20.08.2021 Komisia pre činnosť EKO-podniku VPS (2018 - 2022) 5
20.08.2021 Komisia pre Tržnicu (2018 - 2022) 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »