Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
25.06.2024 Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) 14 Uznesenia
04.06.2024 Miestna rada (2022 - 2026) 8 Uznesenia
29.05.2024 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) 10
28.05.2024 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) 10
28.05.2024 Komisia sociálnych vecí a bývania (2022-2026) 10
27.05.2024 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2022-2026) 7
27.05.2024 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2022-2026) 11
27.05.2024 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) 11
30.04.2024 Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) 13 Uznesenia
09.04.2024 Miestna rada (2022 - 2026) 7 Uznesenia
27.03.2024 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) 9
26.03.2024 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2022-2026) 9
26.03.2024 Komisia sociálnych vecí a bývania (2022-2026) 9
25.03.2024 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2022-2026) 6
25.03.2024 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2022-2026) 10
25.03.2024 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) 10
13.03.2024 Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) 12 Uznesenia
27.02.2024 Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) 11
06.02.2024 Miestna rada (2022 - 2026) 6 Uznesenia
31.01.2024 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »