Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 11. zasadnutie 24.02.2020

  • 24. februára 2020, 17:00 h
  • miestnosť č. 619 na 6. poschodí
  • Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
  • Pozvánka [38.02 kB]