Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 7. zasadnutie 09.10.2019