Miestne zastupiteľstvo - 25. zasadnutie 22.05.2018

  • 22. mája 2018, 14:00 h
  • zasadacia miestnosť č. 619/6. poschodie Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
  • Junácka č. 1 v Bratislave
  • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
  • Pozvánka [39.61 kB]