Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 10. zasadnutie 10.02.2020