Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 27. zasadnutie 08.06.2021