Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 29. zasadnutie 06.02.2018

  • 6. februára 2018, 15:00 h (Mimoriadne zasadnutie všetkých komisií)
  • Junácka 1
  • Predsedajúci: Ing. Bielik Jozef