Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 16. zasadnutie 15.06.2020