Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 20. zasadnutie 17.02.2021

  • 17. februára 2021, 15:00 h
  • na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu COVID-19 prebehne rokovanie online
  • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
  • Pozvánka [38.82 kB]