Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ - 19. zasadnutie 25.01.2017