Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
15/09 Rôzne: 
4 - Obmedzenie plastov (Poslanecký návrh)
05.03.2020
15/08 Rôzne:
R3 - Preverenie procesov cenotvorby obstarávaných projektových dokumentácií pre investičné akcie zabezpečované MČ B-NM (Poslanecký návrh) 
05.03.2020
15/07 Rôzne:
R2 - Tvorba webového sídla bamn.sk (Poslanecký návrh) 
05.03.2020
15/06 Rôzne:
R1 - Návrh na schválenie zmeny prideleného nájomného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu Ľubomíra Kolára 
05.03.2020
15/05 Návrh na schválenie dodatku k rokovaciemu poriadku výberovej komisie pre výberové konanie k obsadeniu funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie 05.03.2020
15/04 Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 05.03.2020
15/03 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení 05.03.2020
15/02 Voľba členov návrhovej komisie 05.03.2020
15/01 Schválenie programu rokovania 05.03.2020
09/05.1 Rôzne R1 - Návrh na schválenie dodatku k rokovaciemu poriadku výberovej komisie pre výberové konanie k obsadeniu funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie MR1822 25.02.2020
príloha č. 1 k uzneseniu č. 09/05.1 Rôzne R1 - Návrh na schválenie dodatku k rokovaciemu poriadku výberovej komisie pre výberové konanie k obsadeniu funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie MR1822 25.02.2020
09/04 Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 MR1822 25.02.2020
09/03 Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto MR1822 25.02.2020
09/02 Voľba overovateľa zápisnice a uznesení MR1822 25.02.2020
09/01 Schválenie programu rokovania MR1822 25.02.2020
14/06.1 Rôzne
R1 - Návrh na zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2020 (Poslanecký návrh Ing. Andreja Árvu a JUDr. Richarda Mikulca) 
11.02.2020
14/06.2 Rôzne
R2 - Návrh na zmenu rozpočtu MČ B-NM na rok 2020 (Poslanecký návrh Ing. Stanislava Winklera) 
11.02.2020
14/06.3 Rôzne
R3 - Polyfunkčný objekt Zátišie - zorganizovanie stretnutia (Poslanecký návrh Ing. Mgr. Kataríny Šebejovej, PhD.)
11.02.2020
14/05 Návrh na schválenie návrhu nájomnej zmluvy 11.02.2020
príloha č. 1 k uzneseniu 14/05 Návrh na schválenie návrhu nájomnej zmluvy 11.02.2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »