Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 25. zasadnutie 12.07.2021

  • 12. júla 2021, 16:00 h
  • prostredníctvom aplikácie ZOOM
  • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
  • Pozvánka [39.84 kB]