Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026)

[nazov]

Bc. Gajdoš Tomáš, MBA

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

tomasgajdos.monza@gmail.com

[nazov]

Ing. Hajšel Andrej

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

hajand@gmail.com

[nazov]

Ing. Hric Pavol

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

zelenohorska2@gmail.com

[nazov]

Mgr. Markuš Adam

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

adam.markush@gmail.com