Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby - 13. zasadnutie 20.04.2016