Gescie

Poslanci majú rozdelených 25 gesčných okrskov na území celej mestskej časti. Každý okrsok predstavuje presne určené ulice, prípadne ich časti s konkrétnymi číslami domov. Prinášame vám prehľadnú informáciu, na koho sa môžete obrátiť pri riešení problémov v okolí vášho bydliska.

Pre zistenie gescie máte dve možnosti:
  1. Z roletového menu vybrať konkrétneho poslanca alebo poslankyňu, vďaka čomu uvidíte, ktoré lokality má v gescii konkrétny volený zástpca.
  2. Do vyhľadávacieho menu zadajte konkrétnu adresu v tvare "Názov_ulice číslo" (napr. "Junácka 1"), vďaka čomu zistíte, ktorý volený zástupca alebo zástupkyňa má v gescii danú adresu.