Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby - 26. zasadnutie 17.01.2018