Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 25. zasadnutie 22.04.2021