Miestne zastupiteľstvo - 15. zasadnutie 16.12.2016