Samospráva

Starosta

Mgr. Kusý Rudolf

Kandidoval(a) za: NEZ
Počet hlasov: 9011
E-mail: starosta@banm.sk
Web: http://www.rudolfkusy.sk

POZVÁNKA
 
na pracovné rokovanie Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy, ktoré  sa uskutoční dňa 03. septembra 2019 o 15:00 hod. v malej zasadačke na II. poschodí č. d. 224 Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto