Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) - 13. zasadnutie 22.04.2020

  • 22. apríla 2020, 15:00 h
  • na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie vládou SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu COVID-19 prebehne rokovanie per rollam
  • Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Galamboš Pavol
  • Pozvánka [39.3 kB]