Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) - 25. zasadnutie 17.05.2021