Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - 4. zasadnutie 17.05.2023

  • 17. mája 2023, 16:00 h
  • Zasadacia miestnosť č. 414 na 4. poschodí
  • Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
  • Pozvánka [41.6 kB]