Mgr. Sládek Dan

Poslanec

Kandidoval(a) za: KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ
Počet hlasov: 718
Telefón: 0905 200 032
E-mail: sladek2012@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2018
02.10.2018 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - neprítomný
11.09.2018 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
28.06.2018 - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018) - neprítomný
12.06.2018 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - ospravedlnený
22.05.2018 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - ospravedlnený
10.04.2018 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - ospravedlnený
22.02.2018 - Dotačná komisia (2014-2018) - prítomný
13.02.2018 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - ospravedlnený
2017
12.12.2017 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
10.10.2017 - Dotačná komisia (2014-2018) - neprítomný
12.09.2017 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - neprítomný
12.09.2017 - Dotačná komisia (2014-2018) - neprítomný
30.06.2017 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
13.06.2017 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - ospravedlnený
01.06.2017 - Dotačná komisia (2014-2018) - ospravedlnený
25.04.2017 - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018) - prítomný
11.04.2017 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
21.03.2017 - Dotačná komisia (2014-2018) - prítomný
07.03.2017 - Dotačná komisia (2014-2018) - prítomný
14.02.2017 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - ospravedlnený
07.02.2017 - Dotačná komisia (2014-2018) - neprítomný
23.01.2017 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - neprítomný
2016
16.12.2016 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
16.12.2016 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
16.12.2016 - Dotačná komisia (2014-2018) - prítomný
06.12.2016 - Dotačná komisia (2014-2018) - neprítomný
21.11.2016 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - prítomný
08.11.2016 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
17.10.2016 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - neprítomný
11.10.2016 - Dotačná komisia (2014-2018) - neprítomný
19.09.2016 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - neprítomný
13.09.2016 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - ospravedlnený
08.09.2016 - Dotačná komisia (2014-2018) - ospravedlnený
14.06.2016 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
07.06.2016 - Dotačná komisia (2014-2018) - prítomný
24.05.2016 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
16.05.2016 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - neprítomný
05.05.2016 - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018) - prítomný
26.04.2016 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
18.04.2016 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - neprítomný
13.04.2016 - Dotačná komisia (2014-2018) - ospravedlnený
07.04.2016 - Dotačná komisia (2014-2018) - neprítomný
14.03.2016 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - ospravedlnený
16.02.2016 - Dotačná komisia (2014-2018) - prítomný
15.02.2016 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - ospravedlnený
09.02.2016 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
20.01.2016 - Dotačná komisia (2014-2018) - prítomný
18.01.2016 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - prítomný
2015
15.12.2015 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
19.11.2015 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - prítomný
19.10.2015 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - prítomný
13.10.2015 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
25.09.2015 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - prítomný
14.07.2015 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
30.06.2015 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
30.06.2015 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
25.06.2015 - Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018) - prítomný
22.06.2015 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - prítomný
16.06.2015 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
18.05.2015 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - prítomný
07.05.2015 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
29.04.2015 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
24.04.2015 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
20.04.2015 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - prítomný
14.04.2015 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
23.03.2015 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - neprítomný
17.02.2015 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný
16.02.2015 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - ospravedlnený
19.01.2015 - Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku (2014-2018) - prítomný
2014
19.12.2014 - Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) - prítomný