Dotačná komisia - 5. zasadnutie 07.06.2016

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály – žiadosti o príspevok

 3. 3.Žiadosť o príspevok č. 40/2016 – PTC - BICYKLOVÁ BRATISLAVA, O.Z. – na projekt “Vzdelávací a osvetový systém účastníkov premávky pomocou situačných tabúľ v BA-NM”

 4. 4.Žiadosť o príspevok č. 45/2016 – O.Z. CHARITA BLUMENTÁL BRATISLAVA – na projekt “7 dňový letný tábor detí”

 5. 5.Žiadosť o príspevok č. 47/2016 – SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÝCH ZARIADENÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY – na projekt “letné športové prázdniny”

 6. 6.Žiadosť o príspevok č. 49/2016 – RÍMSKO – KATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ KRÁĽOVNEJ RODINY, Bratislava – na projekt „farský detský letný tábor“

 7. 7.Žiadosť o príspevok č. 50/2016 BRATISLAVSKÁ ARCIDIETÉZNA CHARITA, Bratislava – na projekt „aktívne sénium v Klube seniorov“

 8. 8.Žiadosť o príspevok č. 51/2016 NOVOMESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB 1922 BRATISLAVA – na projekt „rozšírenie a osvetlenie ihriska nepočujúcich“

 9. 9.Žiadosť o príspevok č. 52/2016 ÚNIA SLABOZRAKÝCH A NEVIDIACICH SLOVENSKA, ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA č. 6 BRATISLAVA – NOVÉ MESTO – na projekt „rekondičný pobyt pre členov zo č.6 ÚNSS Bratislava – Nové Mesto“

 10. 10.Žiadosť o príspevok č. 53/2016 – PTC - MLADÁ ZÓNA KOLIBA – na projekt „Mladá zóna Koliba“

 11. 11.Žiadosť o príspevok č. 54/2016 – PTC - MLADÁ ZÓNA KOLIBA, – na projekt „vizualizácia rekonštrukcie ihriska Skalka“

 12. 12.Žiadosť o príspevok č. 55/2016 HARMONIA SERAPHICA, Bratislava – na projekt „Danubius Octet Singers – hosťovanie na medzinárodnom festivale mužských speváckych zborov v Maďarskom Pécsi“

 13. 13.Žiadosť o príspevok č. 57/2016 DOMOV SV. JÁNA Z BOHA, N.O., Bratislava – na projekt „jedno teplé jedlo denne“

 14. 14.Žiadosť o príspevok č. 58/2016 – PTC – OZ STOPA SLOVENSKO, Bratislava – na projekt „spolu pre komunitu 2“

 15. 15.Žiadosť o príspevok č. 59/2016 PEDÁL – na projekt „dobudovanie a údržba cyklotrasy Krasňanský Trail“

 16. 16.Žiadosť o príspevok č. 60/2016 CENTRUM PEDAGOGICKO – PSYHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE – na projekt „prevencia sociálno – patologických javov“

 17. 17.Žiadosť o príspevok č. 06/2016 SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV, BARDOŠOVA 12 – na projekt „oprava kaverny pod chodníkom pred vstupom do domu Bardošova 12“

 18. 18.Žiadosť o príspevok č. 61/2016 MOONLIGHT CAMP – na projekt „Penzión STRED EURÓPY na Krahuliach pri Kremnici“