Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku - 11. zasadnutie 15.02.2016