Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - 2. zasadnutie 05.05.2016