Dotačná komisia - 4. zasadnutie 13.04.2016

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály – žiadosti o príspevok

 3. 3.Žiadosť o príspevok č. 30/2016 OZ STPA SLOVENSKO – na projekt „Sme tu spolu“

 4. 4.Žiadosť o príspevok č. 31/2016 OZ VAGUS – na projekt „Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova“

 5. 5.Žiadosť o príspevok č. 32/2016 KRESŤANIA V MESTE – na projekt „Mobilný výdaj stravy a terénna práca s cieľom integrácie ĽbD“

 6. 6.Žiadosť o príspevok č. 33/2016 JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU OO BA III. – na projekt „Aktivity OO JDS pre aktívne starnutie seniorov NM, členov OO JDS BA III.“

 7. 7.Žiadosť o príspevok č. 34/2016 OZ KRAMARČAN, PTC – na projekt „Aktívny Kramarčan“

 8. 8.Žiadosť o príspevok č. 35/2016 OZ JEŽKOVE OČI, PTC – na projekt „Cyklodielňa 2016“

 9. 9.Žiadosť o príspevok č. 36/2016 OZ JEŽKOVE OČI, PTC – na projekt „Oprava osvetlenia vnútrobloku – oprava osvetlenia parčíku vnútrobloku Kominárska – Šancová“

 10. 10.Žiadosť o príspevok č. 37/2016 RODINNÉ CENTRUM KRAMÁRIK. PTC – na projekt „Zvedavé deti“

 11. 11.Žiadosť o príspevok č. 38/2016 DEPAUL SLOVENSKO, NO – na projekt „Prevádzka útulkov pre ľudí bez domova“

 12. 12.Žiadosť o príspevok č. 39/2016 OZ STOPA SLOVENSKO, PTC – na projekt „Spolu pre komunitu 2“

 13. 13.Žiadosť o príspevok č. 18/2016 ZDRUŽENIE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV, o.z. – na projekt „Rehabilitácie v termálnych kúpeľoch, návštevy kultúrnych podujatí“

 14. 14.Žiadosť o príspevok č. 24/2016 VAGUS, o.z. – na projekt „Prácou do života“

 15. 15.Žiadosť o príspevok č. 42/2016 OZ ROHAN, o.z. – na projekt „hokejbalové ihrisko Guerera“

 16. 16.Žiadosť o príspevok č. 43/2016 JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU OO BA III., o.z. – na projekt „Aktivity ZO JDS Sibirska Bratislava-Nové Mesto