Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018)

  • Typ: Komisia
  • Predseda: JUDr. Rafaj Dušan
  • Podpredseda: Mgr. Sládek Dan
  • Komisia rieši aj agendu sťažností voči voleným funkcionárom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.