Dotačná komisia - 3. zasadnutie 07.04.2016

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály – žiadosti o príspevok

 3. 3.Žiadosť o príspevok č. 18/2016 ZDRUŽENIE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV, o.z. – na projekt „Rehabilitácie v termálnych kúpeľoch, návštevy kultúrnych podujatí“

 4. 4.Žiadosť o príspevok č. 21/2016 ZŠ s MŠ Za Kasárňou

 5. 5.Žiadosť o príspevok č. 22/2016 LIGA PROTI RAKOVINE SR - KLUB VENUŠA V BRATISLAVE, organizačná zložka Ligy proti rakovine SR – na projekt „Návrat do života – psycho-sociálna pomoc ženám s nádorovým ochorením prsníka“

 6. 6.Žiadosť o príspevok č. 23/2016 DETSKÁ ORGANIZÁCIA FÉNIX, o.z. – na projekt „Putovať a poznávať“

 7. 7.Žiadosť o príspevok č. 24/2016 VAGUS, o.z. – na projekt „Prácou do života“

 8. 8.Žiadosť o príspevok č. 25/2016 ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ZŠ ZA KASÁRŇOU – na projekt „Nákup hudobných nástrojov pre činnosť Zboru“

 9. 9.Žiadosť o príspevok č. 26/2016 OZ BAMBUĽKOVO PRI MŠ – na projekt „(Za) chráňme deti na cestách – dopravná výchova pre MŠ“

 10. 10.Žiadosť o príspevok č. 28/2016 JUMPING JOE SLOVAKIA OZ, Bratislava – na projekt „Podpora výkonnostného športu - krasokorčuľovanie“

 11. 11.Žiadosť o príspevok č. 29/2016 BIELY KRÍŽ, o.z. – na projekt „zveľaďovanie zelene na Bielom Kríži“

 12. 12.Žiadosť o príspevok č. 08/2016 OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS, Bratislava – na projekt „Pomoc na ulici pri Trnavskom mýte“

 13. 13.Žiadosť o príspevok č. 30/2016 OZ STPA SLOVENSKO – na projekt „Sme tu spolu“

 14. 14.Žiadosť o príspevok č. 31/2016 OZ VAGUS – na projekt „Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova“

 15. 15.Žiadosť o príspevok č. 32/2016 KRESŤANIA V MESTE – na projekt „Mobilný výdaj stravy a terénna práca s cieľom integrácie ĽbD“

 16. 16.Žiadosť o príspevok č. 33/2016 JEDNOTA DÔCHODCOV NA SLOVENSKU OO BA III. – na projekt „Aktivity OO JDS pre aktívne starnutie seniorov NM, členov OO JDS BA III.“

 17. 17.Žiadosť o príspevok č. 34/2016 OZ KRAMARČAN, PTC – na projekt „Aktívny Kramarčan“

 18. 18.Žiadosť o príspevok č. 35/2016 OZ JEŽKOVE OČI, PTC – na projekt „Cyklodielňa 2016“

 19. 19.Žiadosť o príspevok č. 36/2016 OZ JEŽKOVE OČI, PTC – na projekt „Oprava osvetlenia vnútrobloku – oprava osvetlenia parčíku vnútrobloku Kominárska – Šancová“

 20. 20.Žiadosť o príspevok č. 37/2016 RODINNÉ CENTRUM KRAMÁRIK. PTC – na projekt „Zvedavé deti“

 21. 21.Žiadosť o príspevok č. 38/2016 DEPAUL SLOVENSKO, NO – na projekt „Prevádzka útulkov pre ľudí bez domova“

 22. 22.Žiadosť o príspevok č. 39/2016 OZ STOPA SLOVENSKO, PTC – na projekt „Spolu pre komunitu 2“