Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku - 15. zasadnutie 19.09.2016