Dotačná komisia - 12. zasadnutie 21.03.2017

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály – žiadosti o príspevok

 3. 3.Žiadosť o príspevok č. 12/2017 – DEPAUL SLOVENSKO n.o. – na projekt “Ulica nie je domov – útulky pre ľudí bez domova”

 4. 4.Žiadosť o príspevok č. 14/2017 – OZ KRAMÁRČAN – na projekt “Aktívny Kramárčan”

 5. 5.Žiadosť o príspevok č. 18/2017 – PTC - OZ JEŽKOVÉ OČI – na projekt “ Oprava vnútorného bloku – vchod Robotnícka 12 – Plzenská 9”

 6. 6.Žiadosť o príspevok č. 19/2017 – PTC - OZ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNEJ A ETICKEJ VÝCHOVY ŽIVICA – na projekt “Aby mesto prekvitalo”

 7. 7.Žiadosť o príspevok č. 20/2017 – OZ STOPA SLOVENSKO – na projekt “Spolu pre komunitu, Spolu s komunitou”

 8. 8.Žiadosť o príspevok č. 21/2017 – PTC - OZ KRAMÁRČAN – na projekt “Aktívny Kramárčan II.”

 9. 9.Žiadosť o príspevok č. 22/2017 – PTC – OZ BICYKLOVÁ BRATISLAVA – na projekt “Vzdelávací a osvetový systém účastníkov premávky”

 10. 10.Žiadosť o príspevok č. 24/2017 – SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV – na projekt “Činnosť 60-člennej ZO-SZPR č.7, rozšírenie a skvalitnenie spolupráce s 8. základnými školami v MČ BA-NM”

 11. 11.Žiadosť o príspevok č. 25/2017 – PTC – OZ DIVADLO OPROTI – na projekt “Edudraama – hráme sa na život”

 12. 12.Žiadosť o príspevok č. 26/2017 – PTC –OZ PRE-UM– na projekt “Malé múzeum kognitívnych ilúzií”

 13. 13.Žiadosť o príspevok č. 27/2017 – OZ INTER BRATISLAVA– na projekt “Športujúca mládež”

 14. 14.Žiadosť o príspevok č. 28/2017 – OZ RODINNÉ CENTRUM KRAMÁRIK– na projekt “Aktivity Rodinného centra Kramárik v roku 2017”