Dotačná komisia - 16. zasadnutie 22.02.2018

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály – žiadosti o príspevok

 3. 3.Žiadosť o príspevok č. 02/2018 OZ BUNKRE – na projekt “ Revitalizácia vojenského bunkra na železnej studničke – Bunker nad Klepáčom”

 4. 4.Žiadosť o príspevok č. 03/2018 – OZ BUNKRE – na projekt “ Revitalizácia veliteľskej delostreleckej kaverny na Kamzíku”

 5. 5.Žiadosť o príspevok č. 04/2018 – OZ Charita Blumentál Bratislava – na projekt “ Letný tábor detí”

 6. 6.Žiadosť o príspevok č. 05/2018 – OZ Klub Kresťanov – Kramáre - na projekt “ Krížová cesta – Kramáre ”

 7. 7.Žiadosť o príspevok č. 06/2018 – OZ Jednota dôchodcov na Slovensku Okresná organizácia Bratislava III - na projekt “ Aktivity OO JDS pre aktívne starnutie seniorov NM, členov OOJDS BA III 2018 ”

 8. 8.Žiadosť o príspevok č. 07/2018 – n.o. Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto - na projekt “ Už aj ja viem pomôcť“ a ”Aktívny odpočinok pre seniorov“

 9. 9.Žiadosť o príspevok č. 08/2018 – OZ Únia vietnamských žien na Slovensku - na projekt “ Slovenčina pre Vietnamcov a vietnamčina pre deti”

 10. 10.Žiadosť o príspevok č. 09/2018 – OZ Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO 3 - na projekt “ Aktívne starnutie zdravotne postihnutých občanov 2018 ”

 11. 11.Žiadosť o príspevok č. 10/2018 – OZ Detská organizácia Bratislavský Fénix - na projekt “ Farebne proti drogám”

 12. 12.Žiadosť o príspevok č. 11/2018 – OZ Bratislavský krajský kolkársky zväz - na projekt “ Majstrovstvá Bratislavy v kolkoch ”

 13. 13.Žiadosť o príspevok č. 12/2018 – OZ Športový klub Sandberg - na projekt “ Spoznaj svoj les”

 14. 14.Žiadosť o príspevok č. 13/2018 – OZ Slovensky živnostenský zväz - na projekt “ Organizácia podujatia – Živnostníci – pilier ekonomiky Slovenska ”

 15. 15.Žiadosť o príspevok č. 14/2018 – OZ TOP liga - na projekt “ Detská liga v malom futbale v MČ Nové Mesto ”

 16. 16.Žiadosť o príspevok č. 15/2018 – OZ VAGUS - na projekt “ Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova ”

 17. 17.Žiadosť o príspevok č. 16/2018 – OZ Reflectangulo 361° - na projekt “ Reprezentácia Bratislavy na medzinárodnom tanečnom podujatí Back To The Style v talianskej Pise ”

 18. 18.Žiadosť o príspevok č. 17/2018 – Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kráľovnej rodiny - na projekt “ Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia farského kostola ”

 19. 19.Žiadosť o príspevok č. 18/2018 – n.o. Domov sv. Jána z Boha - na projekt “ Osobná hygiena pre ľudí bez domova ”

 20. 20.Žiadosť o príspevok č. 19/2018 – OZ INTER BRATISLAVA - na projekt “ INTER CUP ”

 21. 21.Žiadosť o príspevok č. 20/2018 – OZ Spolok vinohradníkov, vinárov a priateľov vína Bratislava – Nové Mesto - na projekt “ Deň novomešťanov vo vinohradoch”

 22. 22.Žiadosť o príspevok č. 21/2018 – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov oblastný vybor Bratislavského kraja – na projekt „Činnosť 60-člennej ZO-SZPB č.7, rozšírenie a skvalitnenie spolupráce s 8. základnými školami v MČ BA - Nové Mesto“

 23. 23.Dodatočne zaradená žiadosť:
  Žiadosť o príspevok č. 22/2018 – OZ Tanečné štúdio ASSOS Nelux Bratislava – na projekt „ DANCE POWER – Majstrovstva Slovenska 2018“

 24. 24.Dodatočne zaradená žiadosť:
  Žiadosť o príspevok č. 23/2018 – Martin Šindler – správa domov s.r.o. – na projekt „ Meranie hluku prevádzky rušňového depa“

 25. 25.Na vedomie:
  Žiadosť o príspevok č. 01/2018 OZ Kominárka – Rodinné centrum Kominárka – na projekt “ Rodinne centrum Kominárka ”