Komisia dopravy, životného prostredia a verejného poriadku - 13. zasadnutie 18.04.2016