Dotačná komisia - 13. zasadnutie 01.06.2017

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Materiály – žiadosti o príspevok

 3. 3.Žiadosť o príspevok č. 23/2017 – ZDRUŽENIE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBCANOV-ZO3 – na projekt “Rehabilitačné pobyty”

 4. 4.Žiadosť o príspevok č. 29/2017 – OZ DIMITROVKA – na projekt “Občianske zdriženie Dimitrovka”

 5. 5.Žiadosť o príspevok č. 30/2017 – DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR – BRATISLAVA _ NOVÉ MESTO – na projekt “ 1 – dňový liečebno – relaxačný pobyt členov Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava – Nové Mesto v kúpeľoch Búck - Maďarsko”

 6. 6.Žiadosť o príspevok č. 31/2017 – SLOBODNÝ BAJKER OZ– na projekt “Vybudovanie novej verejnej cyklistickej zjazdovej trate Kameňák a oprava, údržba tratí Rohatka, Blue Trail, Driver8 v Bikeparku Koliba”

 7. 7.Žiadosť o príspevok č. 32/2017 – KLUB ŠPORTOVÝCH POTÁPAČOV NEPTÚN BRATISLAVA OZ – na projekt “45. ročník Memoriál Petra Ladiča”

 8. 8.Žiadosť o príspevok č. 33/2017 – ŠK SLOVAN BRATISLAVA FUTBAL a.s. – na projekt “Memoriál Petra Dubovského – medzinárodný futbalový turnaj mládeže”

 9. 9.Žiadosť o príspevok č. 34/2017 – OZ BIELY KRÍŽ – na projekt “podpora činnosti občianskeho združenia Biely kríž”

 10. 10.Žiadosť o príspevok č. 35/2017 – NOVOMESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB 1922 BRATISLAVA– na projekt “Medzinárodný turnaj o pohár starostu Bratislava – Nové Mesto”

 11. 11.Žiadosť o príspevok č. 36/2017 – SLOVENSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ZVÄZ – na projekt “Organizácia podujatia : Živnostníci – pilier ekonomiky Slovenska”

 12. 12.Žiadosť o príspevok č. 37/2017 – OZ BAMBUĽKOVO PRI MATERSKEJ ŠKOLE– na projekt “Vráťme remeslá do škôlky – Malí hrnčiari”

 13. 13.Žiadosť o príspevok č. 38/2017 – ZLATÝ KĽÚČIK n.f.– na projekt “Zlepšenie podmienok starostlivosti o choré deti, ktorých stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť Detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava”

 14. 14.Žiadosť o príspevok č. 39/2017 – INTER BRATISLAVA OZ– na projekt “Športom ku zdraviu, futbalom k úspechu!”

 15. 15.Žiadosť o príspevok č. 40/2017 – BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA– na projekt “klub seniorov”

 16. 16.Žiadosť o príspevok č. 41/2017 – SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÝCH ZARIADENÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY– na projekt “Letné športové prázdniny”

 17. 17.Žiadosť o príspevok č. 42/2017 – RÍMSKO – KATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ KLÁĽOVNEJ RODINY– na projekt “Farský detský tábor 2017”

 18. 18.Žiadosť o príspevok č. 43/2017 – NADÁCIA CVERNOVKA– na projekt “Kultúrny program v komunitnej knižnici Kreatívneho Centra”

 19. 19.Žiadosť o príspevok č. 44/2017 – OZ STOPA SLOVENSKO– na projekt “Spolu pre komunitu, spolu s komunitou”

 20. 20.Žiadosť o príspevok č. 45/2017 – OZ MOONLIGHT CAMP – na projekt “ Na palube jednorožca LETNÝ TÁBOR ”

 21. 21.Žiadosť o príspevok č. 46/2017 – OZ LOVEC BIKE TEAM – na projekt “ Činnosť a prevádzkovanie klubu ”

 22. 22.Žiadosť o príspevok č. 47/2017 – OZ KOMINÁRKA – na projekt “ Rodinné centrum Kominárka ”

 23. 23.Žiadosť o príspevok č. 48/2017 – OZ MOONLIGHT CAMP – na projekt “ Tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ”

 24. 24.Žiadosť o príspevok č. 49/2017 – OZ ODYSEUS – na projekt “ Trnavské mýto podporuje verejné zdravie ”

 25. 25.Žiadosť o príspevok č. 50/2017 – OZ ŠPORT A ZDRAVIE – na projekt “ Novomestský športový deň ”

 26. 26.Žiadosť o príspevok č. 51/2017 – OZ RASTIEME SPOLU – na projekt “ Zdravý jarmok ”

 27. 27.Žiadosť o poskytnutie refundácie č. 1/2017 – VLASTNÍCI BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V ZASTÚPENÍ SPOLOČNOSTI HOMEPRO SPRÁVCOVSKA s.r.o.– žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľného stojiska zberných nádob na zmesový komunálny odpad.