Ing. Hajšel Andrej

Poslanec

Kandidoval(a) za: Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita
E-mail: hajand@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
17.05.2023 - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - prítomný
04.04.2023 - Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - prítomný
21.03.2023 - Miestna rada (2022 - 2026) - prítomný
15.03.2023 - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - prítomný
15.02.2023 - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - ospravedlnený
07.02.2023 - Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - prítomný
24.01.2023 - Miestna rada (2022 - 2026) - prítomný
18.01.2023 - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - prítomný
2022
14.12.2022 - Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - prítomný
28.11.2022 - Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - prítomný