Miestna rada (2022 - 2026)

  • Typ: Rada
[nazov]

Ing. Augustinič Katarína

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

katarina.augustinic@gmail.com

[nazov]

Ing. Árva Andrej

Starostovia a nezávislí kandidáti

andrej.arva123@gmail.com

[nazov]

Ing. Hajšel Andrej

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

hajand@gmail.com

[nazov]

Mgr. Kostlán Dávid

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

kostik21315@gmail.com

[nazov]

Mgr. Mašátová Haliaková Marianna

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

marianna.masatova@gmail.com

[nazov]

Ing. Mrva Jakub

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

jakub_mrva@yahoo.com

[nazov]

Ing. Troiak Pavol

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

pavol.troiak86@gmail.com

[nazov]

Mgr. Vlačiky Martin, PhD.

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

martin.vlaciky.banm@gmail.com