Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - 2. zasadnutie 15.02.2023

  • 15. februára 2023, 17:00 h
  • Zasadacia miestnosť č. 414 na 4. poschodí
  • Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
  • Pozvánka [40.61 kB]