Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026)

[nazov]

Ing. Árva Andrej

Starostovia a nezávislí kandidáti

andrej.arva123@gmail.com

[nazov]

Ing. Augustinič Katarína

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

katarina.augustinic@gmail.com

[nazov]

Mgr. Bilská Katarína

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

the.katarina.bilska@gmail.com

[nazov]

Bc. Bolech Filip

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

filipbolech@gmail.com

[nazov]

Mgr. Dulaj Maroš

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

marosdulaj@gmail.com

[nazov]

Mgr. Fiabáne Michal

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

michal.fiabane@gmail.com

[nazov]

Bc. Gajdoš Tomáš, MBA

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

tomasgajdos.monza@gmail.com

[nazov]

Mgr. Gebhardtová Katarína

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

katka.gebhardt@gmail.com

[nazov]

Ing. Hajšel Andrej

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

hajand@gmail.com

[nazov]

Halász Tomáš

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

tomas@tomashalasz.com

[nazov]

Ing. Hric Pavol

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

zelenohorska2@gmail.com

[nazov]

Ing. arch. Kolláriková Martina

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

kollarikova@gmail.com

[nazov]

Mgr. Kostlán Dávid

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

kostik21315@gmail.com

[nazov]

Krušinová Zuzana

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

zkrusinova@gmail.com

[nazov]

Liška Tomáš, MBA

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

tltomasliska@gmail.com

[nazov]

Mgr. Mašátová Haliaková Marianna

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

marianna.masatova@gmail.com

[nazov]

Mgr. Milčíková Bronislava

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

brona.milcikova@gmail.com

[nazov]

Ing. Pagáč Miloš

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

pagac.milos@gmail.com

[nazov]

Ing. Pekárková Adela

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

pekarkova.adela@gmail.com

[nazov]

Mgr. Soldánová Eva

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

eva.soldanova@plusko.net

[nazov]

Ing. Troiak Pavol

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

pavol.troiak86@gmail.com

[nazov]

Mgr. Vlačiky Martin, PhD.

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

martin.vlaciky@banm.sk

[nazov]

Mgr. Markuš Adam

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

adam.markush@gmail.com