Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - 1. zasadnutie 18.01.2023

  • 18. januára 2023, 16:00 h
  • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
  • Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko